Bliver verden et bedre sted ved at drikke økologisk kaffe?

Måske ikke. Men vi kan alle gøre en indsats for at opføre os mere bæredygtigt. Men hvad indebærer det egentligt?

Bæredygtighed er hensyn til de kommende generationer. Tilbage i 1987 definerede FN, at en bæredygtig udvikling vil sige, at vi ikke begrænser de kommende generationers muligheder for at opfylde deres behov. At vi ikke bruger over evne, så de generationer, der følger efter os, kommer til at mangle naturressourcer.

Det er fine ord men, hvad betyder det rent praktisk? Det betyder at vi forsøger tænke økologi og bæredygtighed ind i hele vores forsyningskæde. Fra kaffen bliver plantet til den bliver brygget. Den største del af forsyningkæden ligger fakisk lang tid før bønnerne bliver kværnet, ude hos kaffebonden og hans ansatte. Derfor er vores kaffe altid certificeret med Fairtrade, UTZ eller Rainforest Allience og de velkendte øko mærker. Det hjælper med at sikre at kaffen er dyrket under forhold der tager hensyn til mennesker og miljø.

Danskerne vil gerne betale mere for bæredygtige produkter

Hele 72,8 procent angiver, at de er villige til at betale mere for et produkt eller en ydelse, hvis virksomheden bidrager til en bære­ dygtig udvikling.

Kun 20 procent af respondenterne afviser at ville betale mere for et produkt eller ydelse, som bidrager til en bæredygtig udvikling. Dette tal stemmer godt overens med andre analyser. Eksempelvis viser Sustainable Brand Index 2019, at 70 procent af forbrugerne siger, at bæredyg­ tighed påvirker deres købsbeslutninger. Her ligger Danmark i øvrigt på niveau med Sverige og over både Finland og Norge.

Kilde: Advice Bæredygtighedbarometer 2019

“Er du villig til at betale mere for et produkt eller en ydelse, hvis virksomheden er med til at bidrage til en bæredygtig udvikling?”

Ja / nogen grad – 72,8%
Nej – 20%
Ved ikke – 7,2%

  • Ja
  • Nej
  • Ved ikke

Næsten hver anden har betalt mere for bæredygtige produkter eller ydelser

Knap 47 procent angiver, at de faktisk har betalt mere for et produkt eller ydelse, fordi virksomheden bag bidrog bæredygtigt. Og af dem har mere end hver sjette gjort det flere gange i løbet af det forgange år.

Det skal dog bemærkes, at forholdet mellem intention og handling ikke nødven­digvis handler om dobbeltmoral, men i lige så høj grad kan være fordi, man ikke har fundet et relevant bæredygtigt alternativ.

Kilde: Advice Bæredygtighedbarometer 2019

“Har du inden for det seneste år betalt mere for et produkt eller en ydelse, fordi virksomheden bidrog til en bæredygtig udvikling?”

Ja, flere gange – 17,4%
Ja, få gange – 29,2%
Nej – 27,3%
Ved ikke – 26%

  • Ja, flere gange
  • Ja, nogengange
  • Nej
  • Ved ikke